Видео филм с екипа на „Виайлет Такси“

В трудни времена пази спомена за отминалите дни и вяра за доброто, което предстои!

Но за да предстои доброто има нужда от усмивки в ежедневието ти!

С пожелание за страхотни спомени,
не забравяй ти … 🙂 „Виайлет Такси“!